ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΟΝΕΣ

Χαρακτηριστικά Βάσεων με κολόνες

 • Παρέχουν ασφαλή στήριξη των βαρελιών με τις βάσεις να σηκώνουν όλα τα φορτία
 • Μπορούν να μεταφερθούν οριζόντια ή κάθετα φορτωμένες με βαρέλια.
 • Είναι απολύτως αδρανείς σε οσμές, μύκητες και βακτήρια.
 • Παρέχουν την δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου με την εύκολη προσαρμογή τους στην διαθέσιμη επιφάνεια.
 • Είναι κατασκευασμένες με ρομποτική τεχνολογία συνεχούς συγκόλλησης (MAG) προσφέροντας ομοιογενή ποιότητα και μεγάλη αντίσταση στις απαιτήσεις των φορτώσεων και των χειρισμών.
 • Έχουν θέσεις για 2 βαρέλια.
 • Αυξάνουν την χωρητικότητα της στοίβας των βαρελιών μιας και στοιβάζονται κατακόρυφα.
 • Μειώνονται οι διάδρομοι μεταξύ των βαρελιών.
 • Μειώνεται το εργατικό προσωπικό για την μετάγγιση των κρασιών καταργώντας την χρήση βοηθητικών τάκων στήριξης των βαρελιών.
 • Παλετάρονται έως 6 στο ύψος.
 • Είναι ανθεκτικές σε υγρά περιβάλλοντα. Για την βαφή τους χρησιμοποιούνται οι καλύτερες εποξικές, εποξικές/πολυεστερικές και πολυεστερικές βαφές.
 • Προσφέρονται μοντέλα με ροδάκια για την εύκολη περιστροφή των βαρελιών.
 • Προσφέρονται μοντέλα με αυξημένο εσωτερικό ύψος για να διευκολύνεται το απογέμισμα των βαρελιών και οι δειγματοληψίες.